آم‍ارن‍ام‍ه‌۱۳۸۸ [ ه‍زارو س‍ی‍ص‍دو ه‍ش‍ت‍ادو ه‍ش‍ت‌ ] ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د از ش‍ه‍رد دانلود

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

کتاب آم‍ارن‍ام‍ه‌۱۳۸۸ [ ه‍زارو س‍ی‍ص‍دو ه‍ش‍ت‍ادو ه‍ش‍ت‌ ] ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍دنویسنده ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د(س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌) در انتشارات س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ م‍ش‍ه‍د چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : آم‍ارن‍ام‍ه‌۱۳۸۸ [ ه‍زارو س‍ی‍ص‍دو ه‍ش‍ت‍ادو ه‍ش‍ت‌ ] ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د

سرشناسه – شخص : ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د(س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌)

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HA,‭۴۵۷۰/۲,‭/ش۸,‭۱۳۸۸

محل انتشار : م‍ش‍ه‍د

ناشر : س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌

سال انتشار : 1388

صفحه شمار : ۱۸۶ص‌.: م‍ص‍ور(ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)

موضوع : خ‍راس‍ان‌(اس‍ت‍ان‌) – آم‍ار,م‍ش‍ه‍د – آم‍ار

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۱۲۱۸

دانلود آم‍ارن‍ام‍ه‌۱۳۸۸ [ ه‍زارو س‍ی‍ص‍دو ه‍ش‍ت‍ادو ه‍ش‍ت‌ ] ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د, کتاب آم‍ارن‍ام‍ه‌۱۳۸۸ [ ه‍زارو س‍ی‍ص‍دو ه‍ش‍ت‍ادو ه‍ش‍ت‌ ] ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د, فایل pdf آم‍ارن‍ام‍ه‌۱۳۸۸ [ ه‍زارو س‍ی‍ص‍دو ه‍ش‍ت‍ادو ه‍ش‍ت‌ ] ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د, آثار ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د(س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌), منابع س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌,خ‍راس‍ان‌(اس‍ت‍ان‌) – آم‍ار,م‍ش‍ه‍د – آم‍ار, نوشته های ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د(س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌)

دانلود

نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 18 تاريخ : دوشنبه 20 شهريور 1396 ساعت: 13:36

فهرست وبلاگ