ف‍ران‍س‍ه‌ در س‍ف‍ر :=Le Francais en voyage م‍ک‍ال‍م‍ات‌ و اص‍طلاح دانلود

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

کتاب ف‍ران‍س‍ه‌ در س‍ف‍ر :=Le Francais en voyage م‍ک‍ال‍م‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ روزم‍ره‌ ف‍ران‍س‍ه‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ و ت‍ل‍ف‍ظ واژه‌ه‍ا ال‍ف‍ب‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌نویسنده اش‍رف‌ال‍ک‍ت‍اب‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۵۲ – در انتشارات اس‍ت‍ان‍دارد ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : ف‍ران‍س‍ه‌ در س‍ف‍ر :=Le Francais en voyage م‍ک‍ال‍م‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ روزم‍ره‌ ف‍ران‍س‍ه‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ و ت‍ل‍ف‍ظ واژه‌ه‍ا ال‍ف‍ب‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌

سرشناسه – شخص : اش‍رف‌ال‍ک‍ت‍اب‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۵۲ –

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭PC,‭۲۱۲۱,‭/فلا۵م۷

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : اس‍ت‍ان‍دارد

سال انتشار : 1377

صفحه شمار : ۲۲۱ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع : زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌ — م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌س‍ازی‌ — ف‍ارس‍ی‌,زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌ — دس‍ت‍ور,ف‍ران‍س‍ه‌ — راه‍ن‍م‍اه‍ا

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۱۶۹

دانلود ف‍ران‍س‍ه‌ در س‍ف‍ر :=Le Francais en voyage م‍ک‍ال‍م‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ روزم‍ره‌ ف‍ران‍س‍ه‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ و ت‍ل‍ف‍ظ واژه‌ه‍ا ال‍ف‍ب‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌, کتاب ف‍ران‍س‍ه‌ در س‍ف‍ر :=Le Francais en voyage م‍ک‍ال‍م‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ روزم‍ره‌ ف‍ران‍س‍ه‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ و ت‍ل‍ف‍ظ واژه‌ه‍ا ال‍ف‍ب‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌, فایل pdf ف‍ران‍س‍ه‌ در س‍ف‍ر :=Le Francais en voyage م‍ک‍ال‍م‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ روزم‍ره‌ ف‍ران‍س‍ه‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ و ت‍ل‍ف‍ظ واژه‌ه‍ا ال‍ف‍ب‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌, آثار اش‍رف‌ال‍ک‍ت‍اب‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۵۲ -, منابع اس‍ت‍ان‍دارد,زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌ — م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌س‍ازی‌ — ف‍ارس‍ی‌,زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌ — دس‍ت‍ور,ف‍ران‍س‍ه‌ — راه‍ن‍م‍اه‍ا, نوشته های اش‍رف‌ال‍ک‍ت‍اب‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۵۲ –

دانلود

نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 16 تاريخ : يکشنبه 26 شهريور 1396 ساعت: 7:27

فهرست وبلاگ