آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ م‍ح‍اف‍ظت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا در ب‍راب‍ر آت‍ش‌( پ‍ی‍ش‍ن دانلود | بلاگ

آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ م‍ح‍اف‍ظت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا در ب‍راب‍ر آت‍ش‌( پ‍ی‍ش‍ن دانلود

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

کتاب آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ م‍ح‍اف‍ظت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا در ب‍راب‍ر آت‍ش‌( پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌)نویسنده در انتشارات م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + رایگان

عنوان : آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ م‍ح‍اف‍ظت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا در ب‍راب‍ر آت‍ش‌( پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌)

سرشناسه – شخص :

سرشناسه – تنالگان : م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌. ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ م‍ح‍اف‍ظت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا در ب‍راب‍ر آت‍ش‌

رده کنگره : ‭TH,‭۹۱۴۵,‭/م۴آ۹,‭۱۳۸۵

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌

سال انتشار : 1385

صفحه شمار : ح‌ح‌، ۲۳۹ ص‌.: ج‍دول‌

موضوع : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ — م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌– پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا — آت‍ش‌ س‍وزی‌ و آت‍ش‌ ن‍ش‍ان‍ی‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ض‍د آت‍ش‌

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۷۰۱

دانلود آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ م‍ح‍اف‍ظت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا در ب‍راب‍ر آت‍ش‌( پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌), کتاب آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ م‍ح‍اف‍ظت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا در ب‍راب‍ر آت‍ش‌( پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌), فایل pdf آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ م‍ح‍اف‍ظت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا در ب‍راب‍ر آت‍ش‌( پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌), منابع م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ — م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌– پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا — آت‍ش‌ س‍وزی‌ و آت‍ش‌ ن‍ش‍ان‍ی‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ض‍د آت‍ش‌

دانلود


دانلود فایل ها

...
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 9 تاريخ : چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت: 18:56