ویزای آخرین فرد بازمانده برای مهاجرت به استرالیا | بلاگ

ویزای آخرین فرد بازمانده برای مهاجرت به استرالیا

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

میباشند (به شرط آنکه وابستگان درجه اول دیگری در سایر کشورها نداشته باشند )واجد شرایط دریافت این ویزا هستند. متقاضی در زمان ارائه درخواست و در طول پروسه بابت این ویزا میبایست خارج از استرالیا باشد.

-منظور از بستگان درجه اول پدر، مادر، پدر خوانده، مادر خوانده، برادر، خواهر ، برادر خوانده ، خواهر خوانده، فرزند و فرزند خوانده میباشد. - فرزندانی که از لحاظ مالی و ... به متقاضی وابسته میباشند نمیتوانند برای وی این درخواست را بدهند.
-بستگان درجه اول شخص میبایست شهروند استرالیا بوده و یا اقامت دائم استرالیا داشته باشند. - شخصی که این ویزا را دریافت میکند نمیتواند اسپانسر شخص دیگری که قصد دارد با این ویزا اقدام نماید، شود. - انجام آزمایشات پزشکی برای متقاضیان این ویزا الزامی است .
...
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت: 18:56