طراح‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ف‌ س‍ت‍ون‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍ز دانلود | بلاگ

طراح‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ف‌ س‍ت‍ون‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍ز دانلود

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

کتاب طراح‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ف‌ س‍ت‍ون‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ارگ‍ذاری‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ ج‍ان‌ دول‍ف‌، دی‍وی‍د ب‍ی‍ک‍ر، ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د رض‍ا ام‍ی‍ری‌ ش‍اه‍م‍ی‍ران‍ی‌نویسنده دول‍ف‌، ج‍ان‌ ت‍ی‌.DEWOLF,JOHN T در انتشارات ب‍وذرج‍م‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + رایگان

عنوان : طراح‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ف‌ س‍ت‍ون‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ارگ‍ذاری‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ ج‍ان‌ دول‍ف‌، دی‍وی‍د ب‍ی‍ک‍ر، ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د رض‍ا ام‍ی‍ری‌ ش‍اه‍م‍ی‍ران‍ی‌

سرشناسه – شخص : دول‍ف‌، ج‍ان‌ ت‍ی‌.DEWOLF,JOHN T

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TA,‭۴۹۲,‭/ص۷د۹,‭۱۳۸۶

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ب‍وذرج‍م‍ه‍ر

سال انتشار : 1386

صفحه شمار : ۱۲۸ص‌ .

موضوع : ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌,س‍ت‍ون‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۷۷۴

دانلود طراح‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ف‌ س‍ت‍ون‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ارگ‍ذاری‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ ج‍ان‌ دول‍ف‌، دی‍وی‍د ب‍ی‍ک‍ر، ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د رض‍ا ام‍ی‍ری‌ ش‍اه‍م‍ی‍ران‍ی‌, کتاب طراح‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ف‌ س‍ت‍ون‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ارگ‍ذاری‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ ج‍ان‌ دول‍ف‌، دی‍وی‍د ب‍ی‍ک‍ر، ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د رض‍ا ام‍ی‍ری‌ ش‍اه‍م‍ی‍ران‍ی‌, فایل pdf طراح‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ف‌ س‍ت‍ون‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ارگ‍ذاری‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ ج‍ان‌ دول‍ف‌، دی‍وی‍د ب‍ی‍ک‍ر، ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د رض‍ا ام‍ی‍ری‌ ش‍اه‍م‍ی‍ران‍ی‌, آثار دول‍ف‌، ج‍ان‌ ت‍ی‌.DEWOLF,JOHN T, منابع ب‍وذرج‍م‍ه‍ر,ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌,س‍ت‍ون‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌, نوشته های دول‍ف‌، ج‍ان‌ ت‍ی‌.DEWOLF,JOHN T

دانلود


دانلود فایل ها

...
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 8 تاريخ : جمعه 20 بهمن 1396 ساعت: 14:30