سلام
اطلاعات کافی برای مهاجرت به دبی از کجا باید دریافت کرد
سختترین راه مهاجرت به امارات ولی کم هزینه چیه
مدت گرفتن اقامت موقت
امتحان زبان عربی یا انگلیسی
مدرک تحصیلی
مجرد متاهل
سن زیر ۳۰ سال
تراکنش حساب بانکی bank statements
And so on ...
ممنون از شما