از آنجایی که هیچ تفاوتی بین مدرک ایران با تاجیکستان برای کار در اروپا و امریکا وجود ندارد و در هر دو بایستی آزمون تایید مدرک رو داد.و بسیاری از تاجیکی ها پس از تحصیل در اروپای غربی مشغول به کار میشوند و همچنین هزینه های بسیار مناسب تحصیل در این کشور و مهم تر از همه تحصیل به زبان فارسی یا انگلیسی،تاجیکستان کشوری بسیار مناسب است هرچند که مدارکش تایید ایران نیست و برای کار در ایران یا باید در یک کشور تایید تخصص گرفت یا اینکه در آن کشور اجازه کار گرفت.
دانشگاه ابو علی سینا دوشنبه
هزینه پزشکی و دندانپزشکی سالانه 3500 دلار
داروسازی 3000 دلار