سلام
دوستان کسی میدونه که برای ویزای short term study visit مدارک ترجمه رسمی شده، مدت زمان محدودی معتبر هستند یا نه؟
بعضیا میگن 6 ماه بعضیا میگن یک سال و بعضیا هم میگن دوباره باید ترجمه کنی. ممنونم اگه کسی تجربه داره بگه...